Renungkanlah..!

Sungguh indah apa yang dilontarkan oleh Imam Ibnul Qoyyim dalam Qasidah Nuniyah-nya yang berjudul al-Kafiyah asy-Syafiyah fil Intishor lil Firqotin Najiyah yang berbunyi: (artinya)

Sungguh aku akan menjadikan peperangan terhadap mereka, ahlul ahwa’ dan bid’ah sebagai kebiasaanku
Dan sungguh aku akan membongkar kedok mereka di hadapan orang banyak
Memotong kulit mereka dengan lisanku
Akan kusingkap rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi
Bagi orang yang lemah diantara makhluk-Mu, dari mereka dengan penjelasan

Aku akan selalu membidik mereka hingga dimanapun mereka berada
Hingga dikatakan hamba yang paling jauh

Sungguh aku akan merajam mereka dengan bukti-bukti petunjuk
Sebagai rajam terhadap pembangkang dengan bintang yang gemerlapan

Sungguh aku akan menggagalkan tipu daya mereka
Dan aku akan mendatangi mereka di setiap tempat

Sungguh aku akan buat daging-daging mereka menjadi darah mereka
Pada hari datangnya pertolongan-Mu adalah pengorbanan yang sangat besar

Sungguh aku akan datangkan pada mereka pasukan tentara
Yang takkan lari ketika dua pasukan telah saling berhadapan
Dengan membawakan pasukan tentara pengikut wahyu dan hati nurani
Memadukan logika dan nash-nash syariat dengan baik
Hingga jelaslah bagi orang yang berakal
Siapa yang lebih utama menurut logika dan petunjuk

Sungguh aku akan menasehati mereka karena Allah, kemudian Rasul-Nya,
Kitab-Nya dan syariat-syariat keimanan
Jika Tuhanku menghendaki dengan saya kekuatan-Nya
Jika tidak dikehendaki, maka perkara itu kembali kepada Allah Yang Maha Pengasih

Iklan
%d blogger menyukai ini: